മാരിയേജ് ബ്യൂറോ

അനുഗ്രഹ ബ്യൂറോ

ഫാമിലി അപ്പൊസ്റ്റൊലേറ്റിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പത്തുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുകയും വിവാഹപ്രായമായവര്‍ക്ക് വഴികാട്ടിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്യൂറോയാണ് അനുഗ്രഹ മാരിയേജ് ബ്യൂറോ. തൃശ്ശൂരിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള രൂപതകളിലെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും നേരിട്ട് ഫാമിലി അപ്പൊസ്റ്റൊലേറ്റില്‍ വന്ന് കാണാനുള്ള സൗകര്യം

Lifematrimonial.com

സീറോമലബാര്‍ സഭയിലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ രൂപതകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ ആസ്ഥാനത്തുനിന്നു തയ്യാറാക്കിയ മാരിജ് ബ്യൂറോയാണ് lifematrimonial.com. നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ ഫാമിലി അപ്പൊസ്റ്റൊലേറ്റിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഈ ബ്യൂറോ 2013 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെയുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക. 8281848383, 9605043327.